Šiandien:

Monday, 22 Jan 2018

2016-06-21 10:29
#33844

Visagine viešėjo Seimo kontrolierius Raimondas Šukys

Skirsnis: VISAGINE

2016 m. birželio 20 d. Seimo kontrolierius Raimondas Šukys apsilankė Visagine. Seimo kontrolieriai gina žmogaus teisę į gerą viešąjį administravimą, užtikrinantį žmogaus teises ir laisves, prižiūri, ar valdžios įstaigos vykdo pareigą tinkamai tarnauti žmonėms. Jie taip pat vykdo nacionalinę kankinimų prevenciją laisvės apribojimo vietose pagal Konvencijos prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį.

Pirmiausiai Seimo kontrolierius susitiko su Visagino savivaldybės vadovais, vėliau – su administracijos padalinių, savivaldybės įstaigų vadovais ir žiniasklaidos atstovais. Anot Seimo kontrolieriaus, pagrindinis jo vizito tikslas – Seimo kontrolierių įstaigos veiklos viešinimas ir susitikimas su gyventojais, norinčiais pateikti skundą dėl centrinės valdžios ir savivaldybės pareigūnų piktnaudžiavimo ir biurokratizmo.

Vizito metu kalbėta apie aktualias viešojo administravimo paslaugų kokybės užtikrinimo bei pareigūnų biurokratizmo ar piktnaudžiavimo problemas, pristatyta Seimo kontrolierių vykdoma nacionalinė kankinimų prevencija.

Raimondas Šukys pasidžiaugė, kad 2015 metais Seimo kontrolierių įstaigoje gauti tik trys visaginiečių skundai, iš kurių du buvo nepagrįsti.

Po susitikimo kontrolierius priėmė iš anksto užsiregistravusius miesto gyventojus.

Tokio pobūdžio vizitai ne tik padeda išspręsti gyventojų problemas, bet ir neša žinią žmonėms, kad jų teisės yra ir bus ginamos.

Visagino savivaldybės informacija

463 | 0 slėpti komentarus |

Leidinio taškai: {{article_score}}. Ar jums patinka?

Prisijungti

Prisijungimo prie svetainės forma

Daugiau skirsnio naujienos

*** Reklamos vieta
*** Reklamos vieta